THỰC ĐƠN – GIẤY LÓT BÀN

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Số mặt in: 01 mặt
  • Định lượng giấy: Ford 100gsm
A3

A3

A4

A4

Clear