THIỆP MỜI

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Định lượng giấy Bìa: 200gsm
01 mặt

01 mặt

02 mặt

02 mặt

Freelife Cento 300gsm

Freelife Cento 300gsm

Couche 300gsm

Couche 300gsm

Ivory 300gsm

Ivory 300gsm

Kraft 300gsm

Kraft 300gsm

85 x 120mm

85 x 120mm

95 x 220mm

95 x 220mm

120 x 80mm

120 x 80mm

120 x 170mm

120 x 170mm

150 x 150mm

150 x 150mm

Clear