THỰC ĐƠN – DẠNG TỜ RƠI

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Số mặt in: 02 mặt
  • Định lượng giấy: Couche 300gsm
A4

A4

A5

A5

Không

Không

Clear