NHÃN DÁN KRAFT

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Số mặt in: 01 mặt
  • Định lượng giấy: Nhãn dán Kraft
20 x 20mm

20 x 20mm

30 x 30mm

30 x 30mm

40 x 40mm

40 x 40mm

50 x 50mm

50 x 50mm

60 x 60mm

60 x 60mm

Khác

Khác

Tròn

Tròn

Vuông

Vuông

Chữ nhật

Chữ nhật

Khác

Khác

Clear