HỘP CARTON- KHÔNG IN

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Không in
  • Số lớp: 03 lớp
10.5 x 28.5 x 10cm (Dài x Rộng x Cao)

10.5 x 28.5 x 10cm (Dài x Rộng x Cao)

20 x 15 x 5cm (Dài x Rộng x Cao)

20 x 15 x 5cm (Dài x Rộng x Cao)

20.5 x 20.5 x 7cm (Dài x Rộng x Cao)

20.5 x 20.5 x 7cm (Dài x Rộng x Cao)

26 x 17 x 3.5cm (Dài x Rộng x Cao)

26 x 17 x 3.5cm (Dài x Rộng x Cao)

Clear