HỘP ỐNG TRỤ (HỘP XI LANH)

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: nhiều màu
  • Số mặt in: 01 mặt
73 x 135 (Chu vi x Cao)

73 x 135 (Chu vi x Cao)

75 x 210 (Chu vi x Cao)

75 x 210 (Chu vi x Cao)

Ivory 200gsm

Ivory 200gsm

Kraft 200gsm

Kraft 200gsm

3mm

3mm

4mm

4mm

Màng Bóng

Màng Bóng

Màng Mờ

Màng Mờ

Không Màng

Không Màng

Clear