LỊCH TREO TƯỜNG

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: nhiều màu
  • Số tờ: 13 tờ
  • Định lượng giấy: Couche 250gsm
  • Túi giấy đi kèm: Couche 150gsm
  • Gia công: Nẹp thiếc; Lò xo giữa 13 tờ
01 mặt

01 mặt

02 mặt

02 mặt

40 x 60cm

40 x 60cm

30 x 70cm

30 x 70cm

45 x 70cm

45 x 70cm

Khác

Khác

Màng Bóng

Màng Bóng

Màng Mờ

Màng Mờ

Không Màng

Không Màng

Clear