ÁP PHÍCH GIẤY

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Định lượng giấy: Couche 350gsm
01 mặt

01 mặt

02 mặt

02 mặt

A0

A0

A1

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4

Màng Bóng

Màng Bóng

Màng Mờ

Màng Mờ

Clear